Skip to content

Imagefotos

Ud fra vores basis i Dresden, Tyskland, kan vi tilbyde imagefotos af mennesker, produkter og processer i hele verden.

Vi kan både skabe imagefotos ud fra en dokumentation af processer, kreere imagefotos af produkter og iscenesætte mennesker, bygninger og virksomheder.

Vigtigt for os er at skabe et billede, der til fulde tilfredsstiller vore kunders krav i den videre kommunikationsprocess, hvor billderne ønskes anvendt. Og det gælder både små og store opgaver, som vi gerne påtager os.

Mit speciale er imagefotos af mennesker, hvor jeg tager den fornødne tid til at iscenesætte kunden i sine egne eller andre omgivelser – mht. de ønsker kunden måtte have.

Inden jeg afgiver tilbud på en opgave er en udførlig rådgivning en selvfølge – og det er også i denne process at opgaven defineres. Kun på den måde kan vi sikre dig et optimalt resultat.

For yderligere spørgsmål er du velkommen til at ringe eller skrive til mig.